Villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

För att hyra ett fordon från Rent Carpoint måste du ha ett giltigt körkort och vara minst 18 år gammal. För vissa typer av fordon kan högre åldersgränser gälla. Vänligen kontakta oss för mer information.

Du måste uppvisa giltig legitimation vid uthyrningstillfället.

Hyresperioden börjar vid avtalad tidpunkt och slutar vid avtalad tidpunkt. Vid förseningar måste du kontakta oss för att bekräfta förändringar av hyrestiden. Vi förbehåller oss rätten att debitera extra avgifter för sen återlämning av fordonet.

Hyrestiden faktureras per dygn. En dag räknas från hyresperiodens starttidpunkt till nästkommande dag vid samma tidpunkt. En försenad återlämning på mer än 1 timme kan medföra en extra dagsavgift.

Alla fordon är utrustade med full tank vid uthyrning och måste återlämnas med full tank. Om fordonet inte återlämnas med full tank kommer vi att debitera en bränsleavgift.

Rökning är inte tillåtet i våra fordon.

Det är förbjudet att använda våra fordon för något annat än det avsedda syftet, t.ex. för tävling eller olaglig verksamhet.

Du är ansvarig för eventuella trafikböter eller parkeringsböter som du får under hyresperioden.

Du måste informera oss om eventuella skador på fordonet under hyresperioden. Du är ansvarig för skador som orsakats av din egen vårdslöshet.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta hyresperioden om vi upptäcker att fordonet används på ett olämpligt sätt eller om du inte följer våra hyresvillkor.

Betalningsvillkor
Betalning för hyresperioden sker i förskott vid uthyrningstillfället.
Vi accepterar kontanter och kort som betalningsmedel.
Vid uthyrningstillfället kommer vi att ta ut en deposition för att täcka eventuella skador eller extraavgifter som kan uppstå under hyresperioden. Depositionen återbetalas vid återlämning av fordonet om det inte finns några skador eller extraavgifter.

Försäkring
Alla våra fordon är försäkrade. Självrisk kan förekomma beroende på fordonstyp och omständigheter. Vid en olycka måste du omedelbart kontakta oss och polisen. Vi kommer att informera dig om vilken information som krävs för att göra en försäkringsansökan.

Drivmedelspolicy

Fordonen levereras med full bränsletank och ska återlämnas med full bränsletank. Om fordonet återlämnas med mindre bränsle än vid uthyrningstillfället, kommer hyrestagaren att debiteras för bränslet samt en administrativ avgift.

Det är hyrestagarens ansvar att använda rätt typ av bränsle som anges i fordonets instruktionsbok. Om fordonet skadas på grund av användning av fel typ av bränsle kommer hyrestagaren att stå för kostnaderna för reparationen.

Om hyrestagaren inte kan återlämna fordonet med full bränsletank på grund av att det inte finns någon bensinstation tillgänglig i närheten av återlämningsplatsen, vänligen kontakta oss för att diskutera alternativ.

Kontakta oss
Om du har frågor om vår drivmedelspolicy, vänligen kontakta oss.
Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du har.

Skadeskyddspolicy

Skadeskyddspolicy för Rent Carpoint

Vi på Rent Carpoint vill att du ska känna dig trygg när du hyr våra fordon. Vi erbjuder skadeskydd för att täcka eventuella skador som kan uppstå under hyresperioden.

Följande skadeskydd ingår i din hyresavgift:

Tredjepartsskadeskydd: Täcker skador på tredje parts egendom, personskador eller dödsfall som orsakas av fordonet under hyresperioden.

Kollisionsskadeskydd: Täcker skador på fordonet som orsakas av en kollision under hyresperioden.

Stöldskydd: Täcker förlust av eller skada på fordonet på grund av stöld eller försök till stöld.

Observera att en självrisk kan tillkomma för varje skadehändelse, beroende på vilket skadeskydd du har valt och vilken typ av fordon som hyrs ut.

Följande skador eller händelser täcks inte av skadeskyddet:

Skador som orsakas av förare som inte är godkända i hyresavtalet.

Skador som orsakas av att fordonet används i strid med hyresavtalet, inklusive användning av fordonet för olagliga ändamål.

Skador som orsakas av att föraren kör under påverkan av alkohol eller droger.

Skador som orsakas av vårdslöshet eller uppsåtlig handling från förarens sida.

Kontakta oss
Om du har frågor om vårt skadeskydd, vänligen kontakta oss. Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du har.

Extra förare

Endast den person som har angetts i hyresavtalet och som uppfyller våra krav för att hyra en bil är tillåten att köra fordonet under hyresperioden.

Om en extra förare önskar köra fordonet under hyresperioden, måste hen först godkännas av Rent Carpoint och läggas till i hyresavtalet som en auktoriserad förare.

En extra avgift kan tillkomma för varje extra förare. Avgiften varierar beroende på längden på hyresperioden och den extra förarens ålder och erfarenhet av körning.

Alla extra förare måste uppfylla våra krav för att hyra en bil och visa upp giltigt körkort vid uthyrningstillfället.
Hyrestagaren är ansvarig för alla extra förare och deras handlingar under hyresperioden.

Kontakta oss
Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du har.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för Rent Carpoint

Betalning för hyresperioden sker i förskott vid uthyrningstillfället.

Vi accepterar kontanter och kort som betalningsmedel. 

Vid uthyrningstillfället kommer vi att ta ut en deposition för att täcka eventuella skador eller extraavgifter som kan uppstå under hyresperioden.

Depositionen återbetalas vid återlämning av fordonet om det inte finns några skador eller extraavgifter.

Om fordonet skadas under hyresperioden eller om det uppstår extraavgifter på grund av att hyresvillkoren inte följs, kan vi debitera dig för dessa kostnader.

Om betalning inte görs vid uthyrningstillfället eller om hyresvillkoren inte följs kan vi avbryta hyresperioden och ta tillbaka fordonet.

Kontakta oss
Om du har frågor om våra betalningsvillkor, vänligen kontakta oss Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du har.

Avbokningspolicy

Avbokningspolicy för Rent Carpoint

Vi på Rent Carpoint förstår att planer kan ändras och vi vill ge dig flexibilitet när det gäller att boka våra fordon. Denna policy beskriver våra riktlinjer för avbokning av bokningar och eventuella återbetalningar.

Allmänna villkor för avbokning

Du kan avboka en bokning genom att kontakta oss. 
Du måste uppge ditt bokningsnummer och den e-postadress du använde för att boka fordonet. Vänligen observera att följande villkor gäller:

Avbokningar som görs 48 timmar innan bokningens starttidpunkt återbetalas i sin helhet.

Avbokningar som görs mindre än 48 timmar innan bokningens starttidpunkt är ej återbetalningsbara.

Återbetalningar

Om du har rätt till en återbetalning enligt våra avbokningsvillkor kommer vi att återbetala dina pengar så snart som möjligt efter att vi har godkänt din avbokning. Återbetalningen görs till det ursprungliga betalningsmedlet.

Observera att återbetalningstiden kan variera beroende på vilket betalningsmedel du använde och din banks behandlingstider. Vi kan inte ansvara för eventuella förseningar i återbetalningsprocessen.

Ändringar i bokningar

Om du vill ändra din bokning, till exempel datum eller tid för hyresperioden, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål, men vi kan inte garantera att ändringen kan göras. Eventuella ändringar är också föremål för tillgänglighet och kan resultera i en förändring av priset för din bokning.

Avbokning på grund av oförutsedda omständigheter

I vissa fall kan det uppstå oförutsedda omständigheter som ligger utanför din eller vår kontroll, t.ex. en naturkatastrof eller en annan oväntad händelse. I sådana situationer kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig att avboka din bokning och återbetala dina pengar om möjligt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver avboka din bokning, vänligen kontakta oss på [kontaktuppgifter]. Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du har.