GDPR

Integritetspolicy för Rent Carpoint

Rent Carpoint tar din personliga integritet på allvar och vi är dedikerade att skydda dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår webbplats eller våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information från dig när du använder vår webbplats eller våra tjänster. Informationen vi samlar in kan omfatta följande:

 • Namn och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Betalningsinformation, inklusive kreditkortsnummer och faktureringsadress.
 • Körkortsinformation, inklusive körkortsnummer och utgivande myndighet.
 • Annan information du tillhandahåller till oss, till exempel när du bokar fordon online.

Hur använder vi din information?

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan också använda din information för att:

 • Förbättra våra tjänster och webbplats.
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden till dig, om du har gett ditt samtycke till detta.
 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi begränsar också åtkomsten till din information till våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver ha tillgång till informationen för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Dela din information

Vi kan dela din personliga information med tredje part om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan också dela din information om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att:

 • Få tillgång till och begära en kopia av din personliga information.
 • Rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Radera din personliga information från våra system.
 • Begränsa användningen av din personliga information.
 • Invända mot behandlingen av din personliga information.
 • Begära en överföring av din personliga information till en annan organisation.

Kontakta oss

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor eller bekymmer angående vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt.

Ändringar i denna policy

Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar av vår integritetspolicy. Genom att fortsätta använda vår webbplats eller våra tjänster efter att en uppdatering har publicerats, godkänner du de ändringar som har gjorts i vår integritetspolicy.