Anmäl skada

Om du har varit inblandad i en olycka eller om fordonet har skadats på något annat sätt under hyresperioden, är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt. För att anmäla en skada kan du antingen ringa vår kundtjänst eller skicka ett meddelande via e-post eller SMS.

När du rapporterar en skada, kommer vi att be om detaljerad information om vad som har hänt och vilken typ av skada som har uppstått. Vi kan också behöva att du lämnar in en polisanmälan, beroende på skadans omfattning och typ.

Vårt team av professionella tekniker kommer att inspektera fordonet för att fastställa skadans omfattning och omfattningen av reparationer som behöver göras. Om skadan kräver att fordonet ska lämnas in för reparation, kommer vi att se till att detta görs så snart som möjligt. Vi kommer också att hålla dig uppdaterad om statusen för reparationerna och när fordonet är redo att hämtas igen.

Vid återlämning av fordonet, kommer vi att inspektera fordonet igen för att säkerställa att eventuella reparationer har utförts på ett tillfredsställande sätt. Om eventuella skador upptäcks vid inspektionen, som inte har rapporterats tidigare, kan du anses ansvarig för dessa skador.

Vi uppmanar dig att vara försiktig när du använder våra fordon och att alltid följa trafikregler och lagar. Om du är inblandad i en olycka, se till att du stannar på platsen och rapporterar olyckan till rätt myndigheter.

Tack för att du väljer Rent Carpoint som din hyrbilsleverantör. Vi finns här för att hjälpa dig vid eventuella skador eller andra problem som kan uppstå under din hyresperiod.